Magnetic Density Seperator

Wij hebben een innovatief proces ontwikkeld om huishoudelijk plastic verpakkingsafval te recyclen. Wij scheiden deze stroom met behulp van sterke magneten. Vergeleken met de bestaande technieken hebben we zo een 30 tot 40% hogere terugwinning van de plastics en heeft onze output een 10% hogere kwaliteit. Dit leidt tot lagere kosten en lagere CO2 uitstoot in de hele keten. In en voor de stad Amsterdam recyclen wij met onze process-aanpak jaarlijks al 20.000 ton rigid plastics.