Leeruniek – learning analytics for primary education

Leeruniek introduceerde learning analytics in het basisonderwijs. In opdracht van school aggregeren en analyseren we alle relevante data die iets zeggen over de ontwikkeling van het kind. Cruciaal verschil t.o.v. traditionele leerlingvolgsysteem: we combineren harde (toets)data, met zachtere observaties en duiding van de leerkracht. Implicatie: we draaien geen rapportjes, maar brengen het verhaal achter de cijfers. Zo staat de mens (leraar en kind) weer centraal, juist in het digitale tijdperk.